Stefan BERGER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradník 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom 

Kontakt