Niclas HERBST : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre rozpočet 

Člen 

Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradník 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Delegácia pre vzťahy s Iránom 

Kontakt