Please fill this field
Niyazi KIZILYÜREK Niyazi KIZILYÜREK
Niyazi KIZILYÜREK

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Člen

Cyprus - Progressive Party of Working People - Left - New Forces (Cyprus)

Dátum narodenia : , Nicosia

Domovská stránka Niyazi KIZILYÜREK

Člen

CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
D-CL
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
DPAL
Delegácia pre vzťahy s Palestínou

Náhradník

REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Nedávne činnosti

EU regulation on the tourist guiding profession in the EU EN

15-04-2020 E-002283/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Release of prisoners in Turkey EN

15-04-2020 E-002280/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg