Please fill this field
Sven SIMON Sven SIMON
Sven SIMON

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Nemecko - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Dátum narodenia : , Lahn-Wetzlar

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Sven SIMON

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

OPINION on strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

20-11-2020 ECON_AD(2020)657256 PE657.256v02-00 ECON
Derk Jan EPPINK

STANOVISKO k novej stratégii EÚ – Afrika: partnerstvo pre udržateľný a inkluzívny rozvoj

08-09-2020 INTA_AD(2020)648592 PE648.592v02-00 INTA
Joachim SCHUSTER

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg