Patrick BREYER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre právne veci 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 

Náhradník 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko 

Kontakt