Katarina BARLEY : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

PE  
Európsky parlament  

Povinnosti ako podpredsedníčka: 

  • Informačná politika, tlač a vzťahy s občanmi vrátane informačných kancelárií EP (spoločne s podpredsedom Karasom)
  • PS pre informačnú a komunikačnú politiku, podpredsedníčka
  • PS pre inovačnú stratégiu v oblasti IKT, člen
  • Umelecký výbor, člen
  • Zmierovacie konania (spolu s podpredsedníčkou McGuinessovou a podpredsedníčkou Beerovou)
  • Akadémia európskeho práva (Trevír)
  • Medziinštitucionálna skupina pre komunikáciu, členka
  • Register transparentnosti
  • Nahrádza predsedu pre multilaterálne orgány (bezpečnosť) vrátane NATO, OBSE (primárna zodpovednosť)

Členka 

BURO  
Predsedníctvo Európskeho parlamentu 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile 

Náhradníčka 

Výbor pre zahraničné veci 

Kontakt