Nicola BEER : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

PE  
Európsky parlament  

Povinnosti ako podpredsedníčka: 

  • Viacjazyčnosť
  • Dom európskej histórie (spolu s podpredsedníčkou Dobrevovou)
  • Zmierovacie konania (spolu s podpredsedníčkou McGuinessovou a podpredsedníčkou Barleyovou)
  • Kancelária Ceny európskeho občana, členka
  • PS pre informačnú a komunikačnú politiku, členka
  • Skupina pre audity, členka
  • Nahrádza predsedu pre krajiny Strednej Ázie

Členka 

BURO  
Predsedníctvo Európskeho parlamentu 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy s Izraelom 

Náhradníčka 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Kontakt