Svenja HAHN : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Náhradníčka 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

Kontakt