Milan BRGLEZ : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Náhradník 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Kontakt