Henrike HAHN : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Náhradníčka 

Výbor pre rozpočet 

Kontakt