Saskia BRICMONT : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko 

Náhradníčka 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pre vzťahy s Kanadou 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Nedávne činnosti 

Kontakt