Please fill this field
Maximilian KRAH Maximilian KRAH
Maximilian KRAH

Skupina Identita a demokracia

Člen

Nemecko - Alternative für Deutschland (Nemecko)

Dátum narodenia : , Dresden

Otázky na písomné zodpovedanie (vrátane odpovedí) Maximilian KRAH

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg