Please fill this field
Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Poľsko - Independent (Poľsko)

Domovská stránka Magdalena ADAMOWICZ

Predsedníčka

D-ZA
Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

Členka

CPDE
Konferencia predsedov delegácií
TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
LIBE
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Náhradníčka

JURI
Výbor pre právne veci
INGE
Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Nedávne činnosti

Posilnenie záruky pre mladých ľudí (B9-0310/2020) PL

08-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Bezrobocie wśród młodych ludzi to bardzo poważny problem, któremu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. Tymczasem od tego, jak wygląda start na rynku pracy, często zależy późniejsza kariera zawodowa. Dlatego od 2013 roku Unia Europejska realizuje inicjatywę „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej, by w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy przedstawiły młodym ludziom ofertę pracy, stażu, przyuczenia do zawodu lub dalszego kształcenia.
Teraz zaś szczególnie ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla młodych ludzi. Niezbędne ograniczenia wprowadzane przez poszczególne kraje UE, by zahamować rozprzestrzenianie się pandemii, spowodowały niestety nagłe zakłócenia w formalnym i nieformalnym kształceniu młodzieży, ich stażach, praktykach i przyuczaniu do zawodu, a także w pracy. Oczywiście ma to wpływ na dochody, potencjał zarobkowy i dobrostan młodych ludzi, w tym na zdrowie, a w szczególności na zdrowie psychiczne.
W związku z tym w pełni popieram wzmocnienie „Gwarancje dla młodzieży”, mając nadzieję, że ułatwi ona młodym ludziom wejście na rynek pracy w tych szczególnie trudnych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Na stránke EP NEWSHUB

‼️ 72% Polaków za uzależnieniem wypłaty pieniędzy z UE od przestrzegania przez rządy praworządności i zasad demokracji. Średnia dla UE27 to 77%. Dziś ukaże się pełny raport z badania.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg