Bartosz ARŁUKOWICZ
Bartosz ARŁUKOWICZ
Poľsko

Dátum narodenia : , Resko

9. volebné obdobie Bartosz ARŁUKOWICZ

Politické skupiny

 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Predseda

 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Osobitný výbor pre boj proti rakovine
 • 23-03-2023 / 18-10-2023 : Podvýbor pre verejné zdravie

Člen

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 14-09-2020 / 22-09-2020 : Osobitný výbor pre boj proti rakovine
 • 23-09-2020 / 23-03-2022 : Konferencia predsedov výborov
 • 20-01-2022 / 18-10-2023 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Vyšetrovací výbor na prešetrenie používania softvéru Pegasus a rovnocenného špionážneho softvéru
 • 15-03-2023 / 22-03-2023 : Podvýbor pre verejné zdravie
 • 23-03-2023 / 18-10-2023 : Konferencia predsedov výborov

Náhradník

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 02-07-2019 / 18-10-2023 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
 • 20-01-2022 / 18-10-2023 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 24-03-2022 / 18-07-2023 : Osobitný výbor pre pandémiu ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k európskej dátovej stratégii

18-02-2021 LIBE_AD(2021)659067 PE659.067v03-00 LIBE
Marina KALJURAND

STANOVISKO k stratégii EÚ pre rodovú rovnosť

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia

Poslanec podpísal všetky nižšie uvedené vyhlásenia, aj keď podpis nie je viditeľný v online kópii.