Robert BIEDROŃ : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 

Člen 

Výbor pre rozpočet 
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 

Kontakt