Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 

Náhradník 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) PL  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt