Benoît BITEAU : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradník 

Výbor pre rozvoj 
Výbor pre rybárstvo 

Kontakt