Please fill this field
Pernille WEISS Pernille WEISS
Pernille WEISS

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Dánsko - Det Konservative Folkeparti (Dánsko)

Dátum narodenia : , Middelfart

Domovská stránka Pernille WEISS

Členka

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka

FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
DMAG
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

Vplyv pandémie COVID-19 na zariadenia dlhodobej starostlivosti (rozprava) DA

08-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-08(4-092-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Európsky právny predpis v oblasti klímy (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) DA

07-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Danmark er et lille land, som kun ændre klimaets tilstand gennem EU. Og EU kan kun ændre klimaets globale tilstand, hvis vi står sammen og er ambitiøse - og leverer resultater. Derfor stemte jeg naturligvis for det forslag til EU Klimalov, som nu kan komme tættere på at blive realiseret, når Parlamentet har forhandlet med Rådet. Selv satte jeg fokus på tre ting gennem afstemningerne: 1) at hele EPP stemte for MINDST 55% reduktion af CO2 i 2030, etablering af et EU Klimaråd og ikke mindst sektorspecifikke klimapartnerskaber, så virksomhederne får nemmere ved at løfte hinanden og sammen. Alle tre dele lykkedes!

Európsky právny predpis v oblasti klímy (rozprava) DA

06-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-06(2-206-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg