Manuel BOMPARD : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradník 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko 
Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom 

Nedávne činnosti 

Situácia vo Venezuele (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt