Martin HLAVÁČEK : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 

Náhradník 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Kontakt