Please fill this field
Joanna KOPCIŃSKA Joanna KOPCIŃSKA
Joanna KOPCIŃSKA

Európski konzervatívci a reformisti

Členka

Poľsko - Prawo i Sprawiedliwość (Poľsko)

Dátum narodenia : , Lodz

Domovská stránka Joanna KOPCIŃSKA

Členka

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
D-JP
Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Náhradníčka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
DAND
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Nedávne činnosti

Vakcíny a terapeutiká v súvislosti s ochorením COVID-19 (rozprava) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-153-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

The European Network for Highly Infectious Diseases (EuroNHID) EN

06-05-2020 E-002780/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

La nécessité de rapatrier la production pharmaceutique en Europe FR

24-04-2020 E-002499/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg