Please fill this field
Leszek MILLER Leszek MILLER
Leszek MILLER

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Poľsko - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poľsko)

Dátum narodenia : , Żyrardów

Domovská stránka Leszek MILLER

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
D-UA
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina

Náhradník

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
D-BY
Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom

Nedávne činnosti

Balík opatrení EÚ na obnovu (rozprava) PL

27-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-27(1-055-5625)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy PL

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – Z pełnym przekonaniem poparłem rezolucję w sprawie nowego budżetu UE na lata 2021-27, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej. Parlament bardzo pryncypialnie domaga się w niej od Komisji i państw członkowskich podjęcia odważnych decyzji budżetowych i fiskalnych – w związku z potrzebą przeciwdziałania skutkom ekonomicznym pandemii. Kluczowe w tym względzie jest ustanowienie solidnych wieloletnich ram finansowych Unii i funduszu odbudowy, który będzie głównym narzędziem w walce z recesją. Podzielam pogląd, że w obecnej sytuacji, podnoszenie składek członkowskich opartych na DNB nie wydaje się celowe. Dlatego niezbędne jest utworzenie nowego koszyka zasobów własnych, poszerzonego m.in. o podatek od usług cyfrowych i od transakcji finansowych, jak również zniesienie wszelkich rabatów i korekt budżetowych. Popieram także postulat emisji długoterminowych obligacji naprawczych zabezpieczonych budżetem UE. Wbrew niektórym opiniom nt. niezgodności tego rozwiązania z traktatem - uważam, że jest ono w pełni możliwe do realizacji, o ile zostaną ustanowione warunki skłaniające beneficjentów pomocy do ciągłego prowadzenia zrównoważonej polityki budżetowej (zgodnie z wykładnią art. 125 TFUE dokonaną przez TSUE w sprawie C 370/12). Głosowałem za rezolucją także dlatego, że domaga się wzmocnienia pozycji Parlamentu we wszystkich działaniach dotyczących strategii naprawczej oraz ostrzega Komisję przed stosowaniem nierzetelnych danych liczbowych i sztuczek księgowych, które mogły utrudnić wykonywanie funkcji kontrolnych PE.

70. výročie Schumanovej deklarácie (rozprava) PL

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-093-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv
Leszek MILLER
Leszek MILLER

Na stránke EP NEWSHUB

RT @JackUnderhill5: Wczoraj @LeszekMiller mówił, że przy złych sondażach PiS może wprowadzić stan nadzwyczajny. Do tego potrzebne są przesłanki. Mamy rano 259 nowych przypadków koronawirusa. Myślę, że na wszelki wypadek ilość pozytywnych wyników zacznie rosnąć tak do powyżej 500 dziennie.

RT @PMonarchini: "Przegrana PiS jest niebezpieczna również dla kamaryli, którzy czerpią z tej władzy korzyści. Stąd parcie Kaczyńskiego do wyborów 10 maja, żeby zagwarantować PAD drugą kadencję. Boją się odpowiedzialności, także karnej." @LeszekMiller dla @EMichalik

RT @JackUnderhill5: Myślę podobnie jak mój szorstki przyjaciel Aleksander Kwaśniewski, że PiS może sfałszować wybory. Myślę, że jeśli notowania Dudy będą spadały, to PiS może ogłosić stan nadzwyczajny i je przesunąć. PiS zrobi wszystko, żeby tych wyborów nie przegrać. @LeszekMiller w #OnetOpinie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg