Please fill this field
Marcel KOLAJA Marcel KOLAJA
Marcel KOLAJA

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Člen

Česko - PIRÁTI (Česko)

Dátum narodenia : , Moravská Třebová

Asistenti Marcel KOLAJA

Asistenti podpredsedníctva/kvestorátu

Julien BENCZE

Akreditovaní asistenti

Tomas ADAMEC
Eszter BAKO
Michaela HNIZDILOVA

Akreditovaní asistenti (zoskupenie)

Zuzana PICKOVA

Miestni asistenti

Lenka KYNCLOVA
Pavel TREJBAL
Boris VANKA

Poskytovatelia služieb

Mattia FURLANI
Michaela GELNAROVA
Michal KETNER
Dan NEPEJCHAL

Osoby poverené výkonom platieb

Anna DUCHKOVA
Mariarita GERMANI

Osoby poverené výkonom platieb (zoskupenie)

Anna DUCHKOVA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg