Please fill this field
Marcel KOLAJA Marcel KOLAJA
Marcel KOLAJA

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Člen

Česko - PIRÁTI (Česko)

Dátum narodenia : , Moravská Třebová

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Marcel KOLAJA

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k umelej inteligencii v trestnom práve a jej využívaniu policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach

09-09-2020 IMCO_AD(2020)648565 PE648.565v02-00 IMCO
Marcel KOLAJA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg