Please fill this field
Marcel KOLAJA Marcel KOLAJA
Marcel KOLAJA

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Člen

Česko - PIRÁTI (Česko)

Dátum narodenia : , Moravská Třebová

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Marcel KOLAJA

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19

11-11-2020 IMCO_AD(2020)658733 PE658.733v03-00 IMCO
Virginie JORON

STANOVISKO k novej stratégii pre európske MSP

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

STANOVISKO s odporúčaniami Komisii k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

03-09-2020 CULT_AD(2020)648348 PE648.348v02-00 CULT
Łukasz KOHUT

STANOVISKO k právam duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie

03-09-2020 CULT_AD(2020)648351 PE648.351v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: zlepšovanie fungovania jednotného trhu

22-07-2020 CULT_AD(2020)648287 PE648.287v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

STANOVISKO k režimu občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu

07-07-2020 IMCO_AD(2020)648381 PE648.381v02-00 IMCO
Svenja HAHN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg