Please fill this field
Irène TOLLERET Irène TOLLERET
Irène TOLLERET

skupina Renew Europe

Členka

Francúzsko - Liste Renaissance (Francúzsko)

Domovská stránka Irène TOLLERET

Členka

REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
D-JP
Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Náhradníčka

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
DPAL
Delegácia pre vzťahy s Palestínou
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

Online wine sales EN

05-05-2020 P-002724/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Reciprocity and access to public procurement markets EN

30-04-2020 E-002666/2020 Rada
Otázky na písomné zodpovedanie

Reciprocity and access to public procurement markets EN

30-04-2020 E-002665/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg