Stéphane BIJOUX : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ 

Náhradník 

Výbor pre rozvoj 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Kontakt