Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

skupina Renew Europe

Člen

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Domovská stránka Asger CHRISTENSEN

Člen

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Náhradník

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
D-IL
Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Nedávne činnosti

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom DA

17-04-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Venstre er enig i den støtte og respekt for de mange, der lider menneskelige eller økonomiske tab, og for dem, der kæmper for at få vores samfund til at hænge sammen, som beslutningen erklærer. Vi er også enige i at lade EU strække sig så langt som overhovedet muligt for at hjælpe medlemsstaterne og understøtte de ramte regioner og erhverv, vel at mærke inden for de nuværende traktatmæssige og institutionelle rammer.
Venstres delegation har valgt ikke at stemme for beslutningsforslaget, fordi vi ikke kan støtte følgende elementer:
1) At covid-19-krisen bruges som foranledning til at gennemføre omfattende ændringer af EU-traktaten.
2) Kravet om en ubetinget afvikling af den midlertidige grænsekontrol.
3) En permanent europæisk genforsikring af nationale arbejdsløshedsordninger.
4)En kraftig forøgelse af næste MFF, udstedelse af europæiske kriseobligationer og udskrivelse af nye indtægter til EU i form af skatter og afgifter.
5) Kritikken af medlemsstaternes egenhændige tiltag i beskyttelsen af deres borgere.

Intensive pig farming in certain EU countries EN

17-02-2020 P-000927/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Stratégia „z farmy na stôl“ – kľúčová úloha poľnohospodárov a vidieckych oblastí (rozprava) DA

13-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-13(4-056-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg