Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

skupina Renew Europe

Člen

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Domovská stránka Asger CHRISTENSEN

Člen

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Náhradník

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
D-IL
Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Nedávne činnosti

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Alexandr VONDRA

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (B9-0192/2020) DA

19-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Venstre støtter indsatsen imod korruption og offentligt misbrug i alle deres former og afskygninger. Men Tjekkiet er er fuldt funktionsdygtigt demokrati og denne sag behandles allerede af Tjekkiets offentlige anklager. Et grundlæggende retsstatsprincip er, at alle er uskyldige indtil dømt. Det er ikke EP’s rolle at fungere som dommer i sager, hvor et internationalt anerkendt retsvæsen fører en sag. Derfor stemmer vi imod resolutionen

Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) DA

18-06-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

I Venstre støtter vi Europa-Parlamentets årlige betænkning om Konkurrencepolitik. I en tidsalder, hvor især det digitale område fylder mere og mere for konkurrencepolitikken, er det afgørende, at EU også her skaber fornuftige rammer for europæiske virksomheder i Europa og globalt. Derudover er det vigtigt at vi får den europæiske konkurrencepolitik strømlinet med vores grønne ambitioner, og Venstre er glad for at betænkningen opfordrer til netop dette. I den forbindelse blev det i forbindelse med denne afstemning forslået, at Europa-Parlamentet skal opfordre Kommissionen til at præsentere en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Venstre er ikke imod ideen om en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Hvis en sådan mekanisme designes korrekt, kan den blive et vigtigt værktøj i kampen mod global opvarmning. Den kan potentielt også tilskynde flere lande uden for EU til at øge deres klimaambitioner. Venstre kunne dog ikke stemme for ændringsforslaget i sin endelige form, da det undlader en vigtig betingelse for en europæisk CO2-grænsejusteringsmekanisme: Mekanismen skal være kompatibel med EU's forpligtelser inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) og minimere risikoen for handelskonflikter med EU's handelspartnere.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg