Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

skupina Renew Europe

Člen

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Asger CHRISTENSEN

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Just Transition Fund EN

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

STANOVISKO o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel III - Komisia a výkonné agentúry

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg