Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

skupina Renew Europe

Člen

Dánsko - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Dánsko)

Písomné vysvetlenia hlasovania Asger CHRISTENSEN

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Obnovenie trestného stíhania predsedu vlády Českej republiky vo veci zneužitia prostriedkov EÚ a možných konfliktov záujmov (B9-0192/2020) DA

19-06-2020

Venstre støtter indsatsen imod korruption og offentligt misbrug i alle deres former og afskygninger. Men Tjekkiet er er fuldt funktionsdygtigt demokrati og denne sag behandles allerede af Tjekkiets offentlige anklager. Et grundlæggende retsstatsprincip er, at alle er uskyldige indtil dømt. Det er ikke EP’s rolle at fungere som dommer i sager, hvor et internationalt anerkendt retsvæsen fører en sag. Derfor stemmer vi imod resolutionen

Politika hospodárskej súťaže – výročná správa za rok 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) DA

18-06-2020

I Venstre støtter vi Europa-Parlamentets årlige betænkning om Konkurrencepolitik. I en tidsalder, hvor især det digitale område fylder mere og mere for konkurrencepolitikken, er det afgørende, at EU også her skaber fornuftige rammer for europæiske virksomheder i Europa og globalt. Derudover er det vigtigt at vi får den europæiske konkurrencepolitik strømlinet med vores grønne ambitioner, og Venstre er glad for at betænkningen opfordrer til netop dette. I den forbindelse blev det i forbindelse med denne afstemning forslået, at Europa-Parlamentet skal opfordre Kommissionen til at præsentere en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Venstre er ikke imod ideen om en CO2-grænsejusteringsmekanisme. Hvis en sådan mekanisme designes korrekt, kan den blive et vigtigt værktøj i kampen mod global opvarmning. Den kan potentielt også tilskynde flere lande uden for EU til at øge deres klimaambitioner. Venstre kunne dog ikke stemme for ændringsforslaget i sin endelige form, da det undlader en vigtig betingelse for en europæisk CO2-grænsejusteringsmekanisme: Mekanismen skal være kompatibel med EU's forpligtelser inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO) og minimere risikoen for handelskonflikter med EU's handelspartnere.

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom DA

17-04-2020

Venstre er enig i den støtte og respekt for de mange, der lider menneskelige eller økonomiske tab, og for dem, der kæmper for at få vores samfund til at hænge sammen, som beslutningen erklærer. Vi er også enige i at lade EU strække sig så langt som overhovedet muligt for at hjælpe medlemsstaterne og understøtte de ramte regioner og erhverv, vel at mærke inden for de nuværende traktatmæssige og institutionelle rammer.
Venstres delegation har valgt ikke at stemme for beslutningsforslaget, fordi vi ikke kan støtte følgende elementer:
1) At covid-19-krisen bruges som foranledning til at gennemføre omfattende ændringer af EU-traktaten.
2) Kravet om en ubetinget afvikling af den midlertidige grænsekontrol.
3) En permanent europæisk genforsikring af nationale arbejdsløshedsordninger.
4)En kraftig forøgelse af næste FFR, udstedelse af europæiske kriseobligationer og udskrivelse af nye indtægter til EU i form af skatter og afgifter.
5) Kritikken af medlemsstaternes egenhændige tiltag i beskyttelsen af deres borgere.

Stratégia EÚ na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov na celom svete (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EN

12-02-2020

Female genital mutilation, FGM, or circumcision, is an inhumane, brutal and unacceptable intervention. It is an undisputed violation of girls’ and women’s human rights as it has serious health consequences for the females subjected to it.
The resolution text, recital A, explicitly states that FGM is ‘a form of violence against women and girls and a manifestation of gender inequality, not connected to any one religion or culture’.
The Venstre disagrees with this proviso and has done so consistently in the past.
FGM is, while also being a global problem, especially prevalent in parts of Africa and the Middle East. In these countries FGM is closely linked to a cultural ritual or sacred duty – i.e. is demanded by religion. The practice of FGM in its various forms has also spread to Europe with the increased migration from these regions. We had wished for the resolution to reflect this fact.
For this reason the Venstre delegation chose to abstain, while supporting any ameliorating amendments to the resolution.
In the same vein, the delegation chose to support Resolution B9-0092/2020 which on the whole expresses a more realistic description and approach to this important issue.

Európsky ekologický dohovor (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EN

15-01-2020

Venstre supports the European Green Deal and the Joint Resolution as a whole. However, as maritime transport is very important to Denmark, we maintain the view that the wording of § 46 does sufficiently express our opinion and is, moreover, unclear and may thus be misunderstood and/or open to interpretation.
The text mentions ‘that EU and international measures should go hand in hand in order to avoid creating double regulations for the industry’, but conspicuously fails to mention the International Maritime Organisation (IMO) which also has put forward ambitious GHG reduction targets of its own.
Furthermore, as mentioned above, the text stresses that EU and international measures should be coordinated in order not to ‘undermine the international EU competitiveness of EU-flagged ships’, but mentions in the following sentence that ‘any action, or lack of action, taken at global level should not hinder the EU’s ability to take more ambitious action within the Union.’ This constitutes, in our view, a contradiction to the double-barrelled approach.

SPL: Finančná disciplína od rozpočtového roku 2021 a flexibilita medzi piliermi v súvislosti s kalendárnym rokom 2020 (A9-0042/2019 - Norbert Lins) DA

18-12-2019

Det var intentionen at stille ændringsforslag til denne betænkning, som skulle afbøde konsekvenserne for landmænd af den fejl, der er sket i forbindelse med implementeringen af betalingsrettighederne i Danmark. Proceduremæssigt var det ikke muligt, og derfor var jeg nødt til at stemme for betænkningen om finansiel disciplin for regnskabsåret 2021.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg