Please fill this field
Mauri PEKKARINEN Mauri PEKKARINEN
Mauri PEKKARINEN

skupina Renew Europe

Člen

Fínsko - Suomen Keskusta (Fínsko)

Dátum narodenia : , Kinnula

Domovská stránka Mauri PEKKARINEN

Člen

ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
D-JP
Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Náhradník

BUDG
Výbor pre rozpočet
REGI
Výbor pre regionálny rozvoj
DEEA
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Nedávne činnosti

OPINION with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Stanoviská – v úlohe spravodajcu
Mauri PEKKARINEN

OPINION on the EU’s role in protecting and restoring the world’s forests EN

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Stanoviská – v úlohe spravodajcu
Mauri PEKKARINEN

OPINION on the European Forest Strategy - The Way Forward EN

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Stanoviská – v úlohe spravodajcu
Mauri PEKKARINEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg