Please fill this field
Witold Jan WASZCZYKOWSKI Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Európski konzervatívci a reformisti

Člen

Poľsko - Prawo i Sprawiedliwość (Poľsko)

Dátum narodenia : , Piotrkow Trybunalski

Domovská stránka Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Predseda

D-UA
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina

Podpredseda

AFET
Výbor pre zahraničné veci

Člen

CPDE
Konferencia predsedov delegácií
SEDE
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Náhradník

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod

Nedávne činnosti

Situácia v Iráne (rozprava) EN

07-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-07(3-139-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) PL

07-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Generalnie pozytywnie oceniam kierunek, w którym idzie sprawozdanie posła Warborna czyli promocję wolnego handlu, pozytywne oceny wdrażania umów handlowych z Singapurem, Japonią oraz Wietnamem oraz rozpoczęcie szeregu negocjacji z innymi krajami (Australia, Nowa Zelandia, Tunezja, Maroko i Indonezja). W szczególności, przy uwzględnieniu wrażliwego charakteru niektórych produktów rolnych. Zdecydowanie popieram zacieśnianie stosunków handlowych i dalszej integracji gospodarczej z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz poprawę przejrzystości w polityce handlowej UE.
Nie mogłem jednak poprzeć sprawozdania m.in. z uwagi na poniższe kwestie:
• krytykę Stanów Zjednoczonych i określenie ceł nałożonych przez USA jako “nielegalne”
• wewnętrzną sprzeczność zapisów promujących umowę handlową z Chinami oraz słuszną krytykę odnoszącą się do wykorzystywania Ujgurów do przymusowej pracy przez działające w Chinach łańcuchy produkcyjne; ewentualna umowa handlowa z Chinami powinna być wyraźnie uzależniona od znaczącej poprawy sytuacji Ujgurów
• zapisy dotyczące reformy systemu zasobów własnych UE, w szczególności w odniesieniu do - szkodliwych dla polskiej gospodarki - idei dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji
• ideologiczne i niemające oparcia w rzeczywistości podejście do kwestii równości płci w kontekście handlu międzynarodowego
W związku z powyższym, wstrzymałem się od głosu.

Witold Jan WASZCZYKOWSKI
Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Na stránke EP NEWSHUB

Brak reakcji ⁦@USAmbPoland⁩ jest zastanawiający. Nie wyobrażam sobie takiej bierności polskich ambasadorów w przypadku podobnego zbezczeszczenia pomnika polskiego bohatera. https://t.co/aFNWO09pze 

Ci wandale nie są świadomi, że dzięki polityce tego Prezydenta właśnie mogą dziś protestować. Szkoda, że robią to w tak skandaliczny sposób. Muszą być granice destrukcji i nihilizmu. Działania polskich władz mają demokratyczną legitymizację https://t.co/F94UbgXFx8 

Join our appeal to stop Nord Stream 2 https://t.co/aPvv1lQUUy 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg