Sylvie BRUNET : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s Palestínou 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradníčka 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Kontakt