Gilles BOYER : Domovská stránka 

Člen 

BURO  
Predsedníctvo Európskeho parlamentu 
QUE  
Kvestori 

Oblasti zodpovednosti kvestora: 

  • Otázky bezpečnosti v priestoroch Parlamentu týkajúce sa jednotlivých poslancov – vykonávacie opatrenia (vrátane vykonávania pravidiel Predsedníctva týkajúcich sa zákazu fajčenia)
  • Technické stránky registra lobistov, prístup dlhodobých návštevníkov do vyhradených priestorov
  • Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky pre poslancov
  • Využívanie knižnice Parlamentu poslancami a správa dokumentov
  • Kontakty so Združením bývalých poslancov vrátane zariadení, ktoré môžu využívať bývalí poslanci
  • Člen poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu
  • Člen pracovnej skupiny Predsedníctva pre inovačnú stratégiu v oblasti IKT
  • Zmierovateľ podľa článku 23 vykonávacích opatrení štatútu akreditovaných parlamentných asistentov
Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom 

Náhradník 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Výbor pre ústavné veci 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 

Kontakt