Please fill this field
Anna Júlia DONÁTH Anna Júlia DONÁTH
Anna Júlia DONÁTH

skupina Renew Europe

Členka

Maďarsko - Momentum (Maďarsko)

Dátum narodenia : , Budapest

Návrhy uznesení Anna Júlia DONÁTH

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg