Alessandra BASSO : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradníčka 

Výbor pre rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Kontakt