Ivars ĪJABS : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Náhradník 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Kontakt