Please fill this field
Pedro MARQUES Pedro MARQUES
Pedro MARQUES

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Portugalsko - Partido Socialista (Portugalsko)

Dátum narodenia : , Alcochete

Správy – v úlohe spravodajcu Pedro MARQUES

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

SPRÁVA o bankovej únii – výročná správa za rok 2019

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00 ECON
Pedro MARQUES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg