Vasile BLAGA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Náhradník 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Kontakt