Ben HABIB : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie 

Náhradník 

Výbor pre rozpočet 
Delegácia pre vzťahy s Bosnou a Hercegovinou a Kosovom 

Kontakt