Please fill this field
Dan-Ştefan MOTREANU Dan-Ştefan MOTREANU
Dan-Ştefan MOTREANU

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Rumunsko - Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Dátum narodenia : , Orastie

Životopis Dan-Ştefan MOTREANU

Pôvodné znenie : EN


Životopis   (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslanec)

Aktualizované: 24/04/2020

Vzdelanie (tituly a diplomy)

 • 1995 : ukončené vysokoškolské štúdium filozofie a histórie s diplomom, Universitatea de Vest din Timișoara
 • 1998 : rozvoj podnikateľských zručností, Université de Neuchâtel – Rumunsko-švajčiarska nadácia pre podnikanie
 • 1998-1999 : kurz riadenia európskych fondov, Európska komisia
 • 2001 : diplom v odbore riadenie vo verejnej správe, Univerzita Babeş-Bolyai v Kluži
 • 2005 : Akadémia národnej obrany (2005)

Pracovné skúsenosti

 • 1995-1997 : učiteľ dejepisu a občianskej výchovy
 • 1996-1997 : novinár pre Observator a Mediafax, korešpondent pre Alba
 • 1997-1998 : parlamentný poradca
 • 1999-2001 : vedúci oddelenia, Agentúra pre regionálny rozvoj – Centru
 • 2001-2003 : vedúci implementačnej jednotky, projekt rozvoja pohoria Apuseni
 • 2016-2019 : samostatne zárobkovo činný, založenie vlastnej firmy

Politické skúsenosti

Funkcie v politickej strane alebo odborových zväzoch príslušného členského štátu

 • 1997 : zvolený za podpredsedu Národnej liberálnej strany (PNL), divízia Alba Iulia
 • 1998-2002 : podpredseda divízie Alba PNL
 • 1998-2002 : člen Národného úradu liberálnej mládeže
 • 2002-2005 : predseda Národnej liberálnej mládeže
 • 2005-2009 : podpredseda výkonného byra Alba PNL
 • 2010-2017 : podpredseda divízie Călăraşi PNL
 • 2013-2014 : výkonný podpredseda PNL: koordinácia volebnej siete
 • 2014-2017 : prvý podpredseda výkonného byra PNL
 • 2017-... : podpredseda výkonného byra Alba PNL: vzdelávanie, výskum, mládež, kultúra, náboženstvo a menšiny

Funkcie v orgánoch miestnej samosprávy

 • 2000-2004 : radca pre oblasť Alba

Funkcie v národnom parlamente členského štátu

 • 2004-2016 : poslanec rumunského parlamentu
 • 2005 : predseda výboru pre verejnú správu, územné plánovanie a životné prostredie
 • 2006 : kvestor, Poslanecká snemovňa
 • 2008-2012 : kvestor, Poslanecká snemovňa
 • 2012-2013 : kvestor, Poslanecká snemovňa
 • 2013-2015 : podpredseda poslaneckej snemovne

Funkcie vo vláde členského štátu

 • 2006-2007 : minister poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka

Funkcie v inštitúciách EÚ

 • 02/07/2019-... : poslanec Európskeho parlamentu, člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a náhradník vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI)

Ostatné činnosti

 • 2006-... : zakladajúci člen nadácie Priin noi înșine (My sami)
 • 2007-2013 : člen správnej rady Inštitútu združenia pre liberálne štúdie
 • 2016-2017 : člen správnej rady Inštitútu združenia pre folklórne štúdie
 • 2018-... : člen správnej rady združenia Mircea Ionescu-Quintus

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg