Please fill this field
Dan-Ştefan MOTREANU Dan-Ştefan MOTREANU
Dan-Ştefan MOTREANU

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Rumunsko - Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Dátum narodenia : , Orastie

Domovská stránka Dan-Ştefan MOTREANU

Podpredseda

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
ANIT
Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy
D-CL
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
D-JP
Delegácia pre vzťahy s Japonskom

Nedávne činnosti

Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko splnomocňuje uzavrieť medzinárodnú dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom (C9-0211/2020) EN

08-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

I voted this proposal under urgent procedure to allow the conclusion of a supplemental agreement ensuring that the same set of rules will govern both French and UK sides of the railway tunnel once the UK becomes a third country. We uphold the Intergovernmental Commission as the main safety authority in order to maintain a unified safety regime in the Eurotunnel after the end of the transition period.

Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov (A9-0161/2020 - Ondřej Kovařík) RO

08-10-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Criza COVID a demonstrat că dimensiunea și importanța finanțării digitale vor continua să crească pentru economia UE. Am votat raportul de inițiativă legislativă care conține recomandări adresate Comisiei privind finanțele digitale și privind riscurile criptoactivelor, în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare.
Date fiind cele peste 5000 de tipuri de criptoactive, cu o piață mondială reprezentând 250 miliarde de dolari, am cerut Comisiei sa prezinte o propunere legislativă privind criptoactivele care sa ofere securitate juridică și un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a investitorilor împotriva activităților ilegale. Invităm Comisia și statele membre să investească în programe de consolidare a alfabetizării digitale și financiare și să se asigure că soluțiile de finanțare digitală pentru consumatori și investitori neprofesioniști sunt transparente și permit accesul la informații.
De asemenea, am solicitat Comisiei să prezinte o propunere legislativă privind reziliența cibernetică, care să asigure standarde pentru tehnologiile informației (TIC) și securitate cibernetică în întregul sector financiar al Uniunii. Dorim un cadru comun pentru testarea rezilienței operaționale în toate sectoarele financiare, precum și supraveghere și standarde minime pentru furnizorii terți de tehnologii ale informației.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg