Please fill this field
Dan-Ştefan MOTREANU Dan-Ştefan MOTREANU
Dan-Ştefan MOTREANU

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Rumunsko - Partidul Naţional Liberal (Rumunsko)

Dátum narodenia : , Orastie

Písomné vysvetlenia hlasovania Dan-Ştefan MOTREANU

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) EN

13-11-2020

I believe that we should be working together throughout the EU to achieve a better and more effective management of chronic diseases and improve cancer patients' quality of life. I voted for the new EU4HealthProgramme as it supports the fight against cancer and will include initiatives to address cancer’s risk factors. I also expect the development of specific European preventive and disease management guidelines in the area of cardiovascular diseases, neurodegenerative diseases, respiratory diseases and diabetes. The Programme should assist the establishment of a reserve of essential medicines, vaccines and medical devices and a European-wide monitoring system for shortages of such products.

Program InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) EN

13-11-2020

In the wake of the Covid-19 crisis, budgetary means will be available to level the playing field in the EU. The solvency support window of InvestEU will thus help companies recover while maintaining their employees and offset distortions in the single market. The Programme will provide investment and technical assistance for family businesses, SMEs and small mid-caps companies, including for innovative SMEs and SMEs operating in the cultural and creative sectors. I support investing in ultra-fast broadband connectivity in all rural and urban regions to enable European SMEs to better compete and grow.

Vplyv opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 na demokraciu, základné práva a právny štát (B9-0343/2020) EN

13-11-2020

I supported this resolution. To fight disinformation we need to ensure media pluralism and independent journalism. As member of the European Parliament, I believe governments should inform citizens thoroughly concerning the public health situation and the measures taken to control it. We need to tackle disinformation wisely and increase citizens’ trust in scientific knowledge about health risks. Therefore, I call on the Commission to independently evaluate the measures taken during the first wave of the pandemic and to ensure that any subsequent wave will be repelled effectively while limiting the effect on democracy, rule of law and fundamental rights.

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) EN

12-11-2020

I voted for this resolution on Council's reading of the 2021 Draft Budget. Parliament’s position represents an effective increase of €15 billion compared to the Commission’s proposal. We plan to strengthen 15 flagship programmes with resources that will reach all EU citizens and especially children and students, researchers, health workers and entrepreneurs. As the cultural and creative sectors were severely hit by the COVID-19 outbreak, I voted to substantially increase the respective budget lines of Creative Europe Programme. At this time when external challenges are gaining importance, I fully support the reinforcement of the dedicated budget for the Union’s Eastern and Southern neighbourhood.

Posilnená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) (A9-0128/2020 - Manuel Pizarro) EN

11-11-2020

I voted in favour of the resolution extending the cooperation programme Network of European Public Employment Services (PES) for another seven years. PES will use their expertise on the ground to assist people who have been hit hard by the crisis with upskilling and reskilling to increase employment. PES will identify skills shortages, including the needs for vocational training, and help match the needs of employers with the skills of prospective employees.

Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19 (B9-0338/2020) RO

21-10-2020

Am votat această propunere de rezoluție. Țin să apreciez creativitatea și adaptabilitatea de care au dat dovadă profesorii, părinții și elevii în condițiile de mare incertitudine create de criza sanitară actuală. Niciun elev nu trebuie să rămână în urmă și, de aceea, este nevoie de îmbunătățirea conectivității în zonele rurale, precum și de acces la echipamente digitale. Deși soluțiile digitale nu pot înlocui interacțiunea directă dintre profesori și elevi, am convingerea că ele vor contribui la modernizarea programelor și metodelor de învățământ. Solicităm Comisiei să propună un cadru politic ambițios pentru viitoarea politică europeană în domeniul educației, cu un program de lucru concret, care să includă recunoașterea reciprocă în Uniune a calificărilor, a diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate până cel târziu în 2025.

Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) RO

20-10-2020

Am votat această rezoluție care solicită Comisiei Europene să elaboreze un pachet legislativ privind serviciile digitale cu scopul de a oferi siguranță tuturor participanților la mediul online. Societățile din țări terțe care vând bunuri sau prestează servicii către consumatorii sau utilizatorii din UE vor fi obligate să respecte viitoarea lege a serviciilor digitale. Prin instaurarea pincipiului „cunoașteți-vă clientul” în relațiile comerciale, furnizorii de hosting vor verifica identitatea utilizatorilor comerciali care recurg la platformele lor. Intenția noastră este ca piețele online să indice întotdeauna din ce țară provin produsele comercializate sau din ce țară sunt furnizate serviciile și să elimine rapid orice informații cunoscute care induc în eroare utilizatorii. Astfel, consumatorii, dar și alte întreprinderi care tranzacționează cu vânzătorii prin intermediul platformelor online, vor dispune de căi de atac în justiție în cazul în care au fost prejudiciați, de exemplu prin vânzarea de produse contrafăcute. Dorim ca viitorul regulament privind operatorii cu importanță sistemică să creeze condiții de concurență mai echitabile și să deschidă piața pentru IMM-uri și start-ups.

Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online (A9-0177/2020 - Tiemo Wölken) RO

20-10-2020

Am votat acest raport care solicită ca utilizarea serviciilor digitale în UE să fie pe deplin reglementată de dreptul Uniunii, aflat sub jurisdicția instanțelor Uniunii. Astfel, clauzele și condițiile standard ale operatorilor online nu ar trebui să împiedice accesul efectiv la justiție în instanțele Uniunii sau să priveze cetățenii sau întreprinderile Uniunii de drepturile lor. Solicităm Comisiei Europene să asigure protecția solidă și eficace din punct de vedere juridic a copiilor în mediul online, fără a impune operatorilor o obligație generală de monitorizare sau de filtrare. De asemenea, dorim ca dispozitivele conectate să își poată îndeplini toate funcțiile, chiar și în cazul în care consumatorii își retrag sau nu își dau consimțământul de a partaja date neoperaționale cu producătorul dispozitivului sau cu terții.

Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv (A9-0172/2020 - Kris Peeters) RO

20-10-2020

Am sprijinit această rezoluție a Parlamentului European. Solicităm Comisiei Europene să asigure ca viitoarea lege a serviciilor digitale respectă drepturile fundamentale, în special libertatea de exprimare și de informare, nediscriminarea, libertatea și pluralismul mass-mediei, dreptul la viață privată și confidențialitatea datelor cu caracter personal. Consider că viitoarea lege ar trebui să vizeze numai conținutul ilegal, așa cum este definit de legislația UE și de legislația națională, evitând astfel insecuritatea juridică pentru platformele online. Încurajăm furnizorii care doresc să limiteze un anumit tip de conținut legal din proprie inițiativă să-l eticheteze, mai degrabă decât să-l elimine. Propunem crearea unui sistem european unic de conectare și obligația furnizorilor de serviciile digitale de a oferi întotdeauna utilizatorilor o opțiune de conectare manuală.

Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) RO

20-10-2020

Am votat acest raport. Consider că inteligența artificială poate aduce Uniunii beneficii semnificative în termeni de PIB și de locuri de muncă dacă ea este încadrată astfel încât cetățenii să aibă încredere în siguranța tehnologiilor care conțin IA. Am votat pentru o inteligență artificială centrată pe om și controlată de om. Cadrul care va reglementa dezvoltarea acestor tehnologii trebuie să prevadă siguranță, transparență și responsabilitate, garanții împotriva discriminării și dreptul la reparații în cazul în care consumatorii au suferit prejudicii. Aceste tehnologii ar trebui să fie astfel concepute încât orice persoană să poată folosi produsele sau serviciile care încorporează inteligența artificială și, de aceea, susțin tranziția către economia justă și digitală prin formare profesională și informală pe tot parcursul vieții.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg