Alexander BERNHUBER : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Výbor pre petície 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Náhradník 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko 

Nedávne činnosti 

Kontakt