Please fill this field
Cristian GHINEA Cristian GHINEA
Cristian GHINEA

skupina Renew Europe

Člen

Rumunsko - USR-PLUS (Rumunsko)

Dátum narodenia : ,

Domovská stránka Cristian GHINEA

Podpredseda

REGI
Výbor pre regionálny rozvoj

Člen

CONT
Výbor pre kontrolu rozpočtu
D-MD
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko

Náhradník

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
AFCO
Výbor pre ústavné veci
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Nedávne činnosti

SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VII – Výbor regiónov

04-03-2020 A9-0071/2020 PE639.832v02-00 CONT
Správy – v úlohe tieňového spravodajcu
Tomáš ZDECHOVSKÝ

SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2018

03-03-2020 A9-0060/2020 PE639.863v02-00 CONT
Správy – v úlohe tieňového spravodajcu
Ryszard CZARNECKI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg