Please fill this field
Barbara THALER Barbara THALER
Barbara THALER

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Rakúsko - Österreichische Volkspartei (Rakúsko)

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Barbara THALER

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Železničnej agentúry Európskej únie za rozpočtový rok 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642920 PE642.920v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642922 PE642.922v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642924 PE642.924v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642926 PE642.926v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00 TRAN
Maria GRAPINI

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg