Pernando BARRENA ARZA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s Irakom 

Náhradník 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Výbor pre petície 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Kontakt