David BULL : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Náhradník 

Výbor pre petície 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko 

Kontakt