Jane BROPHY : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou 

Náhradníčka 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
Delegácia pre vzťahy s Afganistanom 

Nedávne činnosti 

Kontakt