Please fill this field
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Slovensko - SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Miroslav ČÍŽ

Člen

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod
DCAR
Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
D-RU
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Náhradník

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
AFCO
Výbor pre ústavné veci
D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Nedávne činnosti

Komisár pre ochranu údajov/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (Schrems II) - vec C-311/18 (B9-0267/2021)

20-05-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Uznesenie žiada Európsku komisiu, aby pri rokovaniach o dohodách o prenose osobných údajov a to najmä s USA, zaistila úplné dodržiavanie GDPR a všetkých aspektov zahrnutých v rozhodnutí Európskeho súdi. Toto uznesenie reflektuje práve na rozhodnutie Európskeho súdu, ktorý v júly 2020 uznal, že súčasný rámec pre prenos údajov medzi EÚ a USA (tzv. „štít na ochranu súkromia“) nedostatočne chránil osobné údaje používateľov EÚ, a tak potvrdil, dlhodobé znepokojenie vyplývajúce z nedostatočnej ochrany dát európskych používateľov. Ochrana súkromných údajov a dôveryhodné digitálne prostredie, by mali byť jednou s priorít európskej digitálnej transformácie.

Právo Parlamentu na informácie o prebiehajúcom hodnotení národných plánov obnovy a odolnosti (B9-0276/2021)

20-05-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Proces vyhodnocovania národných plánov obnovy a odolnosti je na ramenách európskej Komisie. Tá je momentálne v procese analýz a vyhodnocovania návrhov členských štátov. Európsky parlament sa rozhodol vysloviť svoje znepokojenie, nakoľko sme od Komisie do dnešného dňa obdržali veľmi limitovane množstvo informácií. Ide teda o situáciu kde parlament nemôže zasahovať do samotného procesu, ale stále ma právo byť informovaný. Toto jeho právo je zakotvené v Regulácii o obnove a odolnosti. Parlament teda žiada, aby si Komisia plnila svoje závesky a informovala Európsky parlament. Ja by som ale podotkol, že si treba uvedomiť, že našim najvyšším cieľom stále zostáva, čo najefektívnejšia implementácia národných plánov obnovy, nakoľko ich efektívnosť bude hrať kľúčovú úlohu pri zotavovaní sa z krízy.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg