Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Slovensko - SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Miroslav ČÍŽ

Člen

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod
DCAR
Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
D-RU
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Náhradník

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
AFCO
Výbor pre ústavné veci
D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

Nedávne činnosti

Akt o digitálnych službách (A9-0356/2021 - Christel Schaldemose)

20-01-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

V decembri minulého roka bol v Európskom parlamente schválený Akt o digitálnom trhu, tvorí spoločne s aktuálne schvaľovaným aktom o digitálnych službách tandem a spoločne tvoria dôležitú legislatívu, ktorej cieľom je vytvoriť spravodlivejšie digitálne prostredie, v ktorom budú práva používateľov lepšie chránené. Hovoríme o regulácii, ktorá by mala jasne zadefinovať pravidlá a zodpovednosti pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, a najmä online platformy (ako sú sociálne médiá a online trhoviská). Nepochybne sme sa dostali do bodu, v ktorom veľká časť našej práce, ale aj súkromného života prebieha virtuálne, a teda na digitálnych platformách. Mám za to, že táto iniciatíva prichádza s pomerným oneskorením. Až potom, keď sme pochopili nebezpečia neregulovaného digitálneho trhu na vlastnej koži (napr. Cambridge analytica škandál), tak sme sa rozhodli konať. V tomto prípade schválil Európsky parlament svoju pozíciu k návrhu Komisie a následne budú prebiehať medziinštitucionálne rokovania, tzv. trialógy, s Radou EÚ a Európskou komisiou o konkrétnej finálnej podobe tejto legislatívy. Nepochybne treba zabezpečiť, aby digitálne platformy niesli zodpovednosť za svoje algoritmy, a to aj prostredníctvom zvýšenej transparentnosti.

Prezentácia programu činností francúzskeho predsedníctva (pokračovanie rozpravy)

19-01-2022 P9_CRE-REV(2022)01-19(3-097-0937)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Európska agentúra pre lieky (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares)

19-01-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

Toto je jeden z krokov k realizácii Európskej zdravotnej únie, ktorá je jedným z vlajkových projektov európskych sociálnych demokratov. Slovensko by malo zo samotnej Zdravotnej únie benefitovať prostredníctvom modernizácie zdravotného systému a prístupu k znalostiam a najmodernejším postupom, ktoré v Európe máme. Princíp tejto iniciatívy je teda taký, že Zdravotná únia zabezpečí zdieľanie a integrovanie tzv. best practices, alebo najlepších postupov, naprieč celou Európskou úniou. V tomto prípade sme hlasovali o posilnení úlohy Európskej agentúry pre lieky (EMA), pričom EP požaduje posilnenie mandátu a prostriedkov pre EMA na to, aby mohla v budúcnosti čo najefektívnejšie reagovať na nedostatky liečiv počas mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia. Súhlasím s tým, že včasný vývoj kvalitných a bezpečných liekov je v daných situáciách kľúčový. Sám by som do budúcna ale apeloval na zvýšenie transparentnosti, či už hovoríme o rozhodnutiach, obstarávaní alebo o samotných výrobných reťazcoch vo farmaceutickom priemysle.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G154
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05137
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex